Światowy Dzień Chorego, rejon włocławski


9 lutego 2020 r

Eucharystia w kaplicy szpitalnej we Włocławku pod przewodnictwem ks. prał. Sławomira Deręgowskiego, Wikariusza Biskupiego rejonu włocławskiego