o. mgr Jeremiasz Szewczyński OFM


Wyświęcony : 4 czerwca 1988 r (Lata kapłaństwa : 32)

Parafia

Św. Marii Magdaleny


Poczta
62-500

Adres
Konin, Reformacka 2


Pełnione funkcje

Nazwa
Wikariusz