Barbórka i odpust w parafii św. Barbary w Turku w 30. rocznicę utworzenia parafii


4 grudnia 2019 r., tekst i foto: ks. ŁP

Barbórka i odpust w parafii św. Barbary w Turku w 30. rocznicę utworzenia parafii

4 grudnia br. parafia pw. św. Barbary w Turku przeżywała coroczną uroczystość odpustową, która stała się okazją do wzmożonej modlitwy w intencji górników, ich rodzin oraz osób zmagających się z bezrobociem. W tegoroczne świętowanie wpisała się również 30. rocznica utworzenia parafii. Z tej okazji ks. bp Wiesław Mering przesłał list skierowany do braci górników, którzy ochoczo i zapałem włączali się w budowę świątyni parafialnej, której patronuje św. Barbara. Głównym celebransem tegorocznych uroczystości był ks. bp Stanisław Gębicki, zaś homilię wygłosił ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Eucharystię koncelebrowali  ks. kan. Mirosław Frankowski - proboszcz parafii, ks. prał. Marek Kasik - dziekan dekanatu tureckiego oraz ks. kan. Stanisław Nasiński - wicedziekan dekanatu. W sumie odpustowej uczestniczyli licznie przybyli parafianie i goście: górnicy, pracownicy kopalni, zarząd, władze samorządowe, poczty sztandarowe różnych stanów oraz orkiestra górnicza.
 
Na początku liturgii ks. prał. Artur Niemira odczytał słowo pasterskie ks. bp Wiesława Meringa.
 
Następnie głos zabrał ks. Frankowski, który nakreślił początki powstania parafii pw. św. Barbary w Turku. „Mija czas, wielu z was pamięta pierwszą Barbórkę na zewnątrz przy starej kaplicy. To już 30 lat. Dzięki Bożej łasce, dzięki ofiarności i współpracy całej wspólnoty parafialnej, jak również – podkreślił to ks. bp Ordynariusz w swoim liście – dzięki wam bracia górnicy stoimy w tym kościele.” – powiedział Ksiądz Proboszcz.
 
W homilii Ksiądz Kanclerz odnosząc się do liturgii słowa i żywota patronki parafii podkreślił jak ważna jest wiara, zaufanie Panu Bogu i Eucharystia w życiu codziennym każdego człowieka. „Tajemnica wiary jest tajemnicą siły, odwagi, nieustraszonego męstwa tych, którzy wobec przeciwności i prześladowań nie wystraszyli się, nie zaczęli udawać i ukrywać swojej wiary przed innymi, ale potrafili za cenę ofiary z życia pozostać wiernymi Bogu i ku Niemu pociągać innych […] Można więc zapytać: skąd brać siły do takiej odwagi? Odpowiedź jest oczywista. Siła wiary ucznia Chrystusa płynie z mocy Eucharystii. Losy Kościoła zależą od uczestnictwa wiernych w Eucharystii. Nie będzie odważnych świadków wiary, jeśli przestaniemy kochać Eucharystię, wierzyć w nią, karmić się nią i nią żyć” – zaznaczył kaznodzieja.
 
W dalszej kolejności homilista przypomniał przeciwności życiowe św. Barbary, jak również świadectwo jej wiary i oddanie Bogu. „Ta młoda dziewica według podania uwięziona przez ojca poganina, została przez niego wydana na okrutną śmierć. Działo się to w 305 roku, na początku IV wieku. W czasie prześladowań chrześcijan spotkało ją więc niebezpieczeństwo nie od kogoś obcego, nie od prześladowców bliżej nam nieznanych, ale spotkało ją niebezpieczeństwo ze strony najbliższej osoby. A jednak nie wyrzekła się Chrystusa. Nie szukała wybawienia w zaparciu się Boga i odejściu od Jego praw. To Bóg był dla niej wszystkim. Święta Barbara nie udawała, że wierzy – wierzyła w Jezusa Chrystusa naprawdę” – powiedział ks. Niemira.
 
Kończąc homilię ks. Kanclerz podziękował górnikom za  ofiarną pracę, służbę dla Polski i świadectwo 30 lat od pierwszego odpustu w miejscowej parafii.
 
Przed końcowym błogosławieństwem swoje słowo skierował ks. bp Stanisław wyrażając wdzięczność ks. kan. Frankowskiemu i całej wspólnocie parafialnej za to, że 30 lat temu podjęli się trudu budowy kościoła pw. św. Barbary i kształtowania życia duszpasterskiego. „Przed 30 laty to właśnie św. Barbara została wybrana na patronkę tej parafii i tej świątyni. Cieszyli się z tego wierni nowej parafii i miejscowi górnicy kopani węgla brunatnego. Dzięki życzliwości i ofiarności wiernych tej parafii, dzięki wielorakiej pomocy ówczesnych dyrekcji kopalni i miejscowych górników powstała ta właśnie świątynia” – powiedział sufragan włocławski.
 
Nie zabrakło również podziękowań ze strony przedstawicieli górników, władz samorządowych i rodzin parafii.