Biskup Mering: modlitwa wspólna ma ogromne znaczenie


31 stycznia 2020 r.

Biskup Mering: modlitwa wspólna ma ogromne znaczenie

W piątkowy wieczór w przeddzień diecezjalnych obchodów Dnia Życia Konsekrowanego Biskup Włocławski Wiesław Mering przewodniczył uroczystym Nieszporom w kościele Ojców Franciszkanów we Włocławku. Na wspólnej modlitwie zgromadzili się księża, siostry i bracia zakonni oraz wierni świeccy.

Po odśpiewaniu psalmów kazanie wygłosił ks. Paweł Pokora, ojciec duchowny Włocławskiego Seminarium Duchownego. Kaznodzieja zaznaczył, że życie osób konsekrowanych jest prorockie i czytelnie mówi o miłości Boga. Podkreślił, że istotą życia zakonnego jest tożsamość osoby konsekrowanej. Powołanie do życia konsekrowanego to powołanie do wyjątkowej więzi z Chrystusem, która wynika z naśladowania Go w najbardziej radykalny sposób, jaki jest osiągalny dla ludzi tu, na ziemi. Osoba konsekrowana łączy się w zażyłej miłości przede wszystkim z Chrystusem. Człowiek konsekrowany odkrywa, że to Bóg wszystko w nim czyni, a dokonuje się to, kiedy oddamy Mu całe swoje serce. Związek osoby zakonnej z Chrystusem jest podstawą powołania. Pójście z Chrystusem, a nie obok Niego. Życie konsekrowane to bezinteresowna służba Bogu i człowiekowi.
 
Przed zakończeniem modlitwy gospodarz miejsca spotkania o. Mariusz Dębiński OFM wyraził wdzięczność Księdzu Biskupowi za dar obecności i wsparcie dla osób konsekrowanych we Włocławku, zapewniając o modlitwie sióstr i braci. Ojciec Gwardian skierował także słowa podziękowania ks. Pawłowi Pokorze, za wieloletnią posługę odpowiedzialnego za instytuty życia konsekrowanego w diecezji włocławskiej oraz życzył ks. prał. Lechowi Królowi, rozpoczynającemu tę posługę, wielu Bożych łask w pracy dla osób zakonnych w diecezji.
 
W słowie przed błogosławieństwem Pasterz diecezji podziękował za wspólną modlitwę i obecność osób konsekrowanych w Kościele. Za św. Ignacym z Antiochii podkreślił, że "kiedy modlimy się wspólnie, słabnie moc szatana". Zaznaczył, że owocem modlitwy osób zakonnych jest dar beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego, kapłana diecezji włocławskiej. Ksiądz Biskup wyraził wdzięczność za modlitwę, szczególnie w intencji prezbiterów.