Bp Mering w WSD: „świętość uczy mądrości”


28 stycznia 2020 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Bp Mering w WSD: „świętość uczy mądrości”

„Świętość uczy mądrości”, powiedział bp Wiesław Mering na zakończenie Mszy św. sprawowanej w kościele seminaryjnym, we wspomnienie św. Tomasza z Akwinu. 28 stycznia Pasterz Diecezji sprawował Eucharystię wraz z księżmi profesorami i moderatorami włocławskiego WSD. We wspólnej modlitwie uczestniczyli alumni.
 
Obecnych na liturgii powitał ks. prał. dr hab. Jacek Szymański, rektor seminarium.
 
Homilię wygłosił ks. dr Piotr Ochotny, wykładowca historii filozofii. Przypomniał geniusz patrona dnia, który jako pierwszy zauważył, że „byt, a wiec każdy z nas, to nie tylko suma treści, które go określają i determinują, ale przede wszystkim istnienie”. W dalszej części ukazał nakreślony przez Akwinatę obraz Boga, który jest „samym istnieniem”. Wskazał również prawdy, których święty chce nauczyć współczesnego człowieka. Są nimi: kierowanie wszystkiego ku Bogu, który powinien być centrum życia i działania oraz świadomość, że istnienie człowieka jest „czymś niekoniecznym”, a więc zależnym od Boga. Ks. Ochotny przypomniał także, że Doktor Anielski uczył o działaniach Stwórcy dla dobra stworzenia. Zadaniem stworzenia jest podporządkowanie się Panu, mówił homilista, podkreślając, że „św. Tomasz pokazuje, że człowiek może być szczęśliwy i spełniony poddając się woli Boga”.  
 
W słowie przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup nawiązał do paryskiej kaplicy Sainte-Chapelle, w której homilie wygłaszał przyszyły święty, a przysłuchiwał się im ówczesny król Francji Ludwik IX. W tym kontekście podzielił się refleksją, że pragnąc czynić wielkie rzeczy, należy otwierać się najpierw na Boże słowo i kierować się wskazaniami świętych nauczycieli. Zwracając się do alumnów zachęcił, aby mieli świadomość, że przepowiadane słowo Boże, którego głosicielami wkrótce się staną, powinno przynosić dobre owoce.
 
Następnie Pasterz Diecezji zwrócił uwagę na obecny podczas Eucharystii obraz Matki Bożej z Guadalupe. Przypomniał, Jej znaczenie i szczególny kult, którym darzy Maryję w tym wizerunku. Przekazując obraz włocławskiej uczelni, życzył, aby „Matka Boża otaczała najstarsze polskie seminarium swoja opieką i prowadziła do jubileuszu 500-lecia seminarium. Maryja z Guadalupe niesie Jezusa pod swoim sercem. Niech Jezu zawsze dobrze się czuje w sercach tych, którzy stanowią seminaryjną wspólnotę”, zakończył bp Mering.
 
Modlitwie śpiewem towarzyszyła schola klerycka pod dyrekcją ks. prał. Józefa Nowaka
 
Wspomniany obraz ofiarował 76. Biskupowi Włocławskiemu ks. inf. dr Marian Bronikowski, a Pasterz Diecezji przekazał go włocławskiemu seminarium. Poświęcony przez Księdza Biskupa wizerunek Pani z Guadalupe zawisł w ścianie korytarza prowadzącego do seminaryjnej kaplicy. „Niech ten obraz przypomina wszystkim ten dzień i tę uroczystość, którą dziś przeżywamy”, mówił bp Mering przekazując cenną pamiątkę.