Ciechocinek: centralne uroczystości Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan


25 stycznia 2020 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Ciechocinek: centralne uroczystości Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

W święto Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia) kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tego dnia ekumeniczne spotkanie miało miejsce w kościele kolegiackim w Ciechocinku. Mszy św. przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, a koncelebrowali najbliżsi współpracownicy Pasterza Diecezji i prezbiterzy dekanatu nieszawskiego. W Eucharystii uczestniczyli zwierzchnicy niekatolickich wspólnot chrześcijańskich, przedstawiciele Parlamentu, władz państwowych i samorządowych, Rycerze Kolumba oraz wierni, dla których jedność chrześcijan nie jest obojętna. Obecnych na liturgii powitał ks. prał. Grzegorz Karolak, proboszcz miejscowej parafii oraz diecezjalny referent ds. ekumenizmu.
 
Homilię wygłosił ks. prał. dr Dariusz Kaliński. Nawiązując do czytań liturgicznych tygodnia ekumenicznego, ukazujących morską podróż do Rzymu uwięzionego Pawła, postawił pytanie: „dokąd my dopłynęliśmy podczas tegorocznych wspólnych modlitw?”. Zauważył, że chociaż statek z apostołem na pokładzie osiadł na mieliźnie, podróż więźnia nie zakończyła się. „Nasza droga do zjednoczenia chrześcijan również będzie kontynuowana. Przez okazywanie sobie życzliwości, wzajemne, ciągłe poznawanie siebie mamy szansę kontynuować podróż ku jedności. I będziemy ją kontynuować”, przekonywał homilista.
 
W dalszej części rozważania wskazał na owoce tegorocznych modlitw, spośród których na pierwszym miejscu wymienił znaczenie życzliwości. „Każde następne spotkanie, nawet jeśli musimy sobie coś wyjaśniać i tłumaczyć, staje się spotkaniem bliskich znajomych, coraz bardziej przyjaciół. […] Dzięki postawie życzliwości doświadczamy, że jest w nas otwarte serce i dobra wola”, mówił ks. Kaliński.
 
Na zakończenie Ksiądz Prałat podkreślając, że jedność chrześcijan będzie darem Ducha Świętego, zachęcił do cierpliwości i ufności w działanie Pana Boga.
 
Po Komunii św. słowo świadectwa wygłosił ks. Dawid Mendrok ze wspólnoty ewangelicko-augsburskiej. W swoim rozważaniu nawiązał do licznych uzdrowień dokonanych przez Jezusa. Zauważył, że Zbawiciel, zanim dokonał cudu, często zadawał pytanie: „co chcesz, żebym ci uczynił?”, pragnąc, aby chory sam wyraził pragnienie powrotu do zdrowia. „Dopiero wtedy następowała «procedura» uzdrowienia: modlitwa i nałożenie rąk”, mówił pastor, życząc, aby każdy człowiek „potrafił nazwać przed Bogiem swoje dolegliwości, a dotyk Boga wieńczący proces uzdrowienia był mocnym uściskiem miłości”.
 
Słowa wdzięczności pod adresem wszystkich obecnych na modlitwie wypowiedział przedstawiciel chrześcijan prawosławnych, ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia. Zauważył również obecność na liturgii chóru „Lutnia Nova” z Aleksandrowa Kujawskiego, który podczas Eucharystii wykonał dwie pieśni prawosławne.
 
Podsumowania kończącego się tygodnia ekumenicznego dokonał biskup włocławski Wiesław Mering. Ukazał najpierw znaczenie i rangę święta Nawrócenia św. Pawła. „Gdyby nie było tego dnia, nie wiemy, jak potoczyłyby się losy Kościoła”, mówił Ksiądz Biskup, przypominając, że dzięki posłudze apostoła narodów,  Ewangelia dotarła także do Europy. Przywołując biblijny opis Pawłowego nawrócenia oraz obawy Ananiasza wobec niedawnego prześladowcy wyznawców Chrystusa, bp. Mering ukazał „niesamowitą lekcję”, jaką w tym wydarzeniu Zbawiciel daje człowiekowi. „Bóg jest autorem nawrócenia […]. On też przywróci jedność o którą się modlimy i której poszukujemy”, mówił hierarcha. W tym dziele konieczna jest współpraca człowieka z Bogiem. „Jeżeli otwieramy nasze serca na działanie Ducha Świętego, gromadzimy się na wspólnej modlitwie, wtedy przybliżamy tę jedność”, mówił Ksiądz Biskup, przypominając widzialne znaki zbliżenia między wyznawcami Chrystusa: podpisaną w 2000 r. Deklarację o Wzajemnym Uznaniu Chrztu oraz obecność w świątyniach katolickich przedstawicieli innych wyznań oraz katolików - na nabożeństwach w zborach ewangelickich, co dawniej było zabronione.
 
Na zakończenie Pasterz Diecezji przypomniał słowa św. Ignacego Antiocheńskiego: „kiedy modlicie się wspólnie, słabnie piekło”.