Prezbiter Diecezji Włocławskiej odznaczony przez Prezydenta RP


20 lutego 2020 r., tekst: ks. Piotr Dykowski, foto: Andrzej Romański

Prezbiter Diecezji Włocławskiej odznaczony przez Prezydenta RP

W dniu 19 lutego br., w 547. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, patrona toruńskiego Uniwersytetu, miało miejsce doroczne Święto Uczelni. Podczas uroczystej gali, kapłan diecezji włocławskiej - ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony Srebrnym Krzyżem, za zasługi na rzecz rozwoju nauki.
 
Warto przypomnieć, że ks. Zarembski łączył obowiązki wykładowcy teologii pastoralnej i nauk o rodzinie z innymi funkcjami diecezjalnymi i uczelnianymi m.in. wicerektora w Wyższym Seminarium Duchownym, proboszcza parafii Chrystusa Króla we Włocławku-Rózinowie, a także prodziekana Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Obecnie, od października ub.r., zgodnie z przepisami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, jest przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych UMK.
 
Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć.