Zduńska Wola: modlitwa o jedność chrześcijan pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego


20 stycznia 2020 r., teskt: ks. AT; foto: eKAI

Zduńska Wola: modlitwa o jedność chrześcijan pod przewodnictwem Biskupa Włocławskiego

W kolejnym dniu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, 20 stycznia, wyznawcy Chrystusa różnych konfesji zgromadzili się w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli. Mszy św. przewodniczył biskup włocławski Wiesław Mering a uczestniczył m.in. biskup ewangelicko-augsburski Jan Cieślar, zwierzchnik diecezji warszawskiej.
 
Zgromadzonych na liturgii powitał ks. prał. dr Dariusz Kaliński.
 
Homilię wygłosił Pasterz Kościoła Włocławskiego. Zwracając uwagę na kwestię interkomunii powiedział: „najpierw musi być absolutnie wspólna wiara w rzeczywistość eucharystyczną, w sakramentalną obecność Jezusa w Najświętszym sakramencie, a dopiero później wspólne przyjmowanie komunii” – zauważył hierarcha. W dalszej części rozważania wskazał na biblijne znaczenie słowa „nadzieja”, które często używane było zamiennie ze słowem „wiara”. „Punktem centralnym nauki o nadziei jest posiadanie pewności dotyczącej istnienia Boga miłującego człowieka”. Wskazał również jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą złe pojmowanie kultury z którą na co dzień obcuje człowiek – korona Bożego stworzenia. Na zakończenie homilii Pasterz Diecezji podkreślił, że sens istnienia człowieka w świecie nie może być właściwie rozumiane bez oparcia na fundamentalnych wartościach jak: prawda, dobro, piękno, których źródłem jest sam Bóg.
 
Na zakończenie Eucharystii słowo świadectwa wygłosił ksiądz biskup Jan Cieślar. Wskazał na istotne punkty, które gromadzą wyznawców przy ołtarzu Pańskim. Pierwszym z nich jest istota ekumenizmu wraz z Chrystusowym wezwaniem: „spraw Ojcze, aby byli jedno” (por. J 17,21) oraz wzajemny szacunek, który buduje jedność chrześcijan, „Chrystus przyszedł, aby stać się dla nas drogą ku zbawieniu”, ale również drogą ku jedności, bo tylko w Nim przychodzi ukojenie – zauważył hierarcha diecezji warszawskiej.