Diecezja w liczbach

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

obszar: 8 824 km2
mieszkańców: 762 904
katolików: 751 340
parafii: 233
księży diecezjalnych: 512
księży zakonnych: 126
sióstr zakonnych: 325
braci zakonnych: 27
alumnów: 36