Kapituła Kolegiaty Uniejowskiej

Prałaci
1. ks. Andrzej ZIEMIEŚKIEWICZ – prepozyt, infułat
2. ks. Jerzy DYLEWSKI – archidiakon
3. ks. Marek KASIK – dziekan
4. ks. Zbigniew CABAŃSKI – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Mirosław MIŁEK
2. ks. Władysław WASZAK
3. ks. Mirosław LAMENT
4. ks. Waldemar PASIEROWSKI
5. ks. Stanisław NOWAK
6. ks. Wojciech MARCISZEWSKI
7. ks. Waldemar SZAFRAŃSKI

Kanonicy honorowi
1. ks. Ryszard SZAJERSKI
2. ks. Andrzej WALCZAK
3. ks. Jacek LASZCZYK
4. ks. Piotr GŁOWACKI
5. ks. Stanisław NASIŃSKI
6. ks. Ireneusz MROWICKI
7. ks. Wiktor HOŁTYN
8. ks. Jacek BUDA
9. ks. Andrzej PIESIK
10. ks. Aleksander RYBCZYŃSKI
11. ks. Roman KOWSZEWICZ

Seniorzy
1. ks. Kazimierz LIPIŃSKI
2. ks. Józef BONIECKI
3. ks. Stefan SPYCHALSKI
4. ks. Kryspin KAŹMIERCZAK
5. ks. Wojciech KRZYWAŃSKI
6. ks. Zygmunt SKROBICKI
7. ks. Zygmunt CHROMIŃSKI
8. ks. Józef WRONKIEWICZ
9. ks. Wojciech KOCHAŃSKI
10. ks. Władysław PIECHOTA