Kapituła Kolegiaty Sieradzkiej

Prałaci
1. ks. Marian BRONIKOWSKI – prepozyt, infułat
2. ks. Dariusz KALIŃSKI – archidiakon
3. ks. Grzegorz DRZEWIECKI – dziekan
4. ks. Sławomir KASPRZAK – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Mirosław DERESZEWSKI
2. ks. Mirosław FRANKOWSKI
3. ks. Jan Andrzej RADASZEWSKI
4. ks. Zbigniew WRÓBEL
5. ks. Ryszard KUCHARSKI
6. ks. Piotr SIERZCHAŁA
7. ks. Maciej KORCZYŃSKI
8. ks. Eugeniusz BUDKOWSKI

Kanonicy honorowi
1. ks. Stanisław PŁASZCZYK
2. ks. Jan WITKOWSKI
3. ks. Piotr PRZYBYLSKI
4. ks. Tomasz MICHALSKI
5. ks. Wojciech SZCZEPANKIEWICZ
6. ks. Piotr SIOŁKOWSKI
7. ks. Marek GŁĄB
8. ks. Piotr CZOPIŃSKI
9. ks. Janusz GOZDALIK

Seniorzy
1. ks. Adolf REIZER
2. ks. Bronisław PLACEK
3. ks. Jan FORNALCZYK
4. ks. Zenon BANASIAK
5. ks. Leon BASZCZYŃSKI
6. ks. Henryk PAŁUCKI
7. ks. Henryk KOWALSKI