Nabożeństwo ekumeniczne w parafii ewangelicko-augsburskiej