Włocławek: nabożeństwo ekumeniczne w parafii ewangelicko-augsburskiej


20 stycznia 2020 r., tekst: dk. ŁK; foto: ks. JG

Włocławek: nabożeństwo ekumeniczne w parafii ewangelicko-augsburskiej

W ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w niedzielę, 19 stycznia br., we Włocławku, miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne. Wspólna modlitwa rozpoczęła się o godz. 16.00 w kościele ewangelicko-augsburskim przy ul. Brzeskiej. W nabożeństwie licznie wzięli udział wierni ze swoimi duszpasterzami, siostry zakonne i alumni.
 
Zgromadzonych chrześcijan różnych konfesji powitał ks. Dawid Mendrok, proboszcz wspólnoty luterańskiej. Pastor wspominał zmarłego ks. bp. Bronisława Dembowskiego. Dziękując za działalność ekumeniczną zmarłego hierarchy, pastor powiedział: „Pan Bóg po długiej, owocnej służbie odwołał go z tej ziemskiej pielgrzymki. A my pragniemy podziękować Bogu za wszystkie dobro, które uczynił, za dzieła ekumenizmu na polskiej ziemi”. Ksiądz Mendrok w swoim słowie przypomniał również hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: „Życzliwymi bądźmy (por. Dz 28,2)” oraz temat drugiego dnia oktawy modlitwy ekumenicznej: „Oświecenie: znajdź i ukaż światło Chrystusa”.
 
Po wysłuchaniu słowa Bożego, które zgromadziło chrześcijan na wspólnej modlitwie, kazania wygłosili: ks. dr Andrzej Tomalak, sekretarz Biskupa Włocławskiego, a następnie ks. Mieczysław Kotelnicki, pastor Zboru Chrystusa Zbawiciela we Włocławku (Kościół Zielonoświątkowy w RP).
 
Ksiądz Tomalak odwołując się do ewangelicznej sceny (Mk 4, 35-41) przypomniał dziejowe wstrząsy, które zburzyły jedność Kościoła. „To wszystko, co się wtedy dokonało nie było wolą Pana Boga” – podkreślił kaznodzieja, wskazując, że do dramatu rozłamu doprowadził egoizm, przerost ambicji, przesadna ufność we własne umiejętności. W dalszej refleksji ks. Tomalak zaakcentował, że dawcą jedności jest Bóg – „On wie kiedy i jak tę jedność przywrócić”. Widzialna jedność, którą zapowiedział Jezus nie jest iluzją, ale przerasta siły wierzących. „Nie stajemy przed Nim z wyrzutem, ale z pokorą […] Nasze spotkania i nasza wspólna modlitwa są dowodem naszej wiary, że wszystko jest w rękach Boga” – powiedział Sekretarz Biskupa Włocławskiego.
 
Pastor Mieczysław Kotelnicki komentując czytania biblijne, zadał słuchaczom pytanie: „Jak znaleźć światło, którym jest sam Jezus Chrystus?”. Kaznodzieja oparł medytację na starotestamentalnej postaci Eliasza, który w czasie klęski suszy wezwał lud do opowiedzenia się za, bądź przeciw Bogu. Prorok zbudował ołtarz, złożył ofiarę i modlił się, uwielbiając do Boga. Postępowanie Eliasza spowodowało, że Bóg zainterweniował i obdarzył Izraelitów upragnionym deszczem. „Modlitwa otwiera drzwi do nieba - kiedy zaczynasz się modlić, to niebo przychodzi do twojego życia” – mówił pastor Kotelnicki. Reasumując podjętą medytację, kaznodzieja odpowiedział na postawione pytanie: „Zanurz się w modlitwie i trwaj w obecności Boga, prawdziwa światłość zagości w twoim życiu, rozświetli mrok i żadna ciemność jej nie przemoże”.  
 
Słowo w imieniu Biskupa Włocławskiego skierował do zebranych ks. prał. Sławomir Deręgowski, wikariusz biskupi rejonu włocławskiego. Ksiądz Prałat zauważył, że wspólna modlitwa chrześcijan o jedność jest już w pewnym sensie jej urzeczywistnieniem: „Modlitwa Pana Jezusa w Wieczerniku staje się pośród nas. Pan Jezus modli się pośród nas o jedność swojego Ciała, o jedność Kościoła”. Wzywając do realizacji tegorocznego hasła Tygodnia, ks. prał. Deręgowski mówił o potrzebie dawania świadectwa Ewangelii, by jej światło zanieść światu.
 
Podczas modlitewnego spotkania odmówiono Wyznanie wiary, Modlitwę Pańską, modlitwę wiernych oraz śpiewano tradycyjne pieśni ewangelickie.