Kapituła Bazyliki Katedralnej

Prałaci
1. ks. Krzysztof KONECKI – prepozyt (dziekan); infułat
2. ks. Sławomir DERĘGOWSKI – archidiakon
3. ks. Jacek KĘDZIERSKI – scholastyk
4. ks. Michał KRYGIER – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Janusz GRĘŹLIKOWSKI
2. ks. Jacek SZYMAŃSKI
3. ks. Wojciech FRĄTCZAK
4. ks. Marcin FILAS
5. ks. Artur NIEMIRA
6. ks. Józef NOWAK
7. ks. Lech KRÓL
8. ks. Waldemar KARASIŃSKI

Kanonicy honorowi
1. ks. Lesław WITCZAK
2. ks. Marian JAROS
3. ks. Eugeniusz STRZECH
4. ks. Zbigniew SZYGENDA
5. ks. Henryk KRUSZEWSKI OMI
6. ks. Henryk KOŁODZIEJCZYK
7. ks. Roman WALCZAK
8. ks. Leszek POLITOWSKI
9. ks. Henryk WYSOCKI
10. ks. Dariusz FABISIAK
11. ks. Marek MRÓWCZYŃSKI
12. ks. Henryk WITCZAK
13. ks. Sławomir Świerad PETTKE
14. ks. Marek SOBOCIŃSKI

Seniorzy
1. ks. Witold BURA
2. ks. Teodor LENKIEWICZ
3. ks. Leonard URBAŃSKI
4. ks. Michał PIETRZAK
5. ks. Jan NOWACZYK
6. ks. Stanisław WASZCZYŃSKI
7. ks. Jerzy BAGROWICZ
8. ks. Witold KUJAWSKI
9. ks. Wojciech HANC
10. ks. Bronisław Kazimierz GRABOWSKI
11. ks. Zdzisław PAWLAK
12. ks. Dionizy LEWANDOWSKI
13. ks. Henryk AMBROZIAK